نشانی شرکت: بلوار کشاورز خ شهید نادری پلاک 13
وب سایت شرکت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
تلفن: +98-21-88971525
نمابر: +98-21-88971906
پست الکترونیکی: info@csdiran.com

نظرات خود را برای ما بفرستید

خطا در ارسال پیام