راهنمایی

پاسخ به پیام های شما
  • با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و کلمات نشان داده شده در تصویر گرافیکی می توانید وارد سیستم اطلاع رساني وضعيت دارايي سهامداران شوید.

  • در صورت ناخوانا بودن کلمه تصویر امنیتی، دکمه بارگزاری مجدد تصویر را کلیک نمایید یا صفحه را مجددا بارگزاری کنید.

  • نام کاربری را بدون رعایت حروف کوچک و بزرگ و کلمه عبور را با رعایت حروف بزرگ و کوچک تایپ نمایید

  • در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید از لینک بازیابی رمز عبور استفاده نمایید.